Javascript is required

Eesti Advokatuuri 2024. aasta hankeplaan

KINNITATUD
Eesti Advokatuuri juhatuse
16.04.2024. a otsusega

 

EESTI ADVOKATUURI 2024. AASTA HANKEPLAAN

 

I Üldalused

Hankeplaan on koostatud RHS § 9 ning advokatuuri hankekorra § 5 alusel.

Hankekorra § 5 lg 1 kohaselt tuuakse hankeplaanis välja planeeritavad riigihanked, kui asjade ostmise ja teenuste tellimise lepingu maksumus ilma käibemaksuta on 30 000 eurot või enam.

Hankekorra § 5 lg 2 kohaselt nimetatakse hankeplaanis riigihanke eseme nimetus, hankemenetluse liik,  riigihanke korraldamise eeldatav aeg, hankelepingu eeldatav maksumus, lepingu täitmise eeldatav aeg ja riigihanke eest vastutav töötaja.

Hankekorra § 5 lg 4 kohaselt kinnitab hankeplaani juhatus nelja nädala jooksul pärast seda, kui üldkogu on kinnitanud uue majandusaasta eelarve. 2024. aasta eelarve on üldkogu poolt kinnitatud 05.04.2024.

RHS § 9 lg 8 kohaselt avalikustatakse hankeplaan advokatuuri veebilehel viivitamata pärast selle kinnitamist.

 

II Planeeritavad hanked

2024. aastal planeerib advokatuur läbi viia järgmise riigihanke:

Riigihanke ese: Advokatuuri advokaatide andmebaasi arendus

Hankemenetluse liik: Avatud hankemenetlus

Riigihanke korraldamise eeldatav aeg: 2024. aasta II kvartal

Hankelepingu eeldatav maksumus: 150 000 eurot

Lepingu täitmise eeldatav aeg: 1,5-2 aastat

Riigihanke eest vastutav töötaja: Leen Eenpalu