Javascript is required

EKSAM 2024 I POOLAASTAL

 

Vastavalt juhatuse otsusele nr 26, 28.11.2023 toimub 2024 I poolaasta advokaadieksam järgnevalt:

  • vandeadvokaadieksami ainult kaasusest koosnev kirjalik osa nendele eksamineeritavatele, kel on õigus vandeadvokaadieksam sooritada kodukorra § 67 lg 11 alusel;
  • advokaadieksami suuline osa neile, kellel on õigus kodukorra § 68 lg 3 alusel korduseksamil sooritada ainult eksami suuline osa ning neile eksamineeritavatele, kes sooritavad vandeadvokaadieksami kodukorra § 67 lg 11 alusel ning kes sooritavad positiivselt kaasusülesande.

 

Olulised kuupäevad advokaadieksami suulise osa sooritajale:

  • Algab registreerimine eksamikeskkonnas – 23. oktoober 2023
  • Lõpeb dokumentide vastuvõtt eksamile lubamiseks – 12. detsember 2023
  • Advokaadieksamieelne konsultatsioon – 12. jaanuar 2024 on soovijatel võimalus esitada küsimusi kutsesobivuskomisjoni esimehele vandeadvokaat Kristiina Leele MS Teamsi vahendusel. Soovist palume teada anda koolitused@advokatuur.ee.
  • Lõpeb registreerimine/registreeringu tühistamine eksamikeskkonnas – 7. jaanuar 2024
  • Advokaadieksami kirjaliku osa sooritamine –22. jaanuar 2024 Tallinna Majanduskoolis
  • Suuline eksam – 12. ja 19. veebruar 2024. Igale eksamineeritavale teavitatakse tema suulise eksami toimumise kuupäev ja kellaaeg peale kirjaliku eksamiosa tulemuste selgumist hiljemalt 05.02.2024.