Javascript is required

EKSAM 2024 II POOLAASTAL

Olulised kuupäevad advokaadieksami sooritajale:

Algab registreerimine eksamikeskkonnas – 6. mai 2024
Lõpeb dokumentide vastuvõtt eksamile lubamiseks – 7. juuli 2024
Advokaadieksamieelne konsultatsioon – 8. august 2024
Lõpeb registreerimine/registreeringu tühistamine eksamikeskkonnas – 4. august 2024
Advokaadieksami kirjaliku osa sooritamine –19. august 2024 Tallinna Majanduskoolis
Suuline eksam – tulenevalt 2024 I poolaastal toimunud piiratud advokaadieksamiga, arvestab kutsesobivuskomisjon II poolaastal suurema eksamil osalejate arvuga ning seetõttu on suuliste eksamite ajad planeeritud pikemasse perioodi ja toimub kahes etapis
I etapp suulisi eksameid toimub 9. ja 16. septembril 2024.
II etapp suulisi eksameid toimub 7. ja 14. oktoobril 2024.

Kaasuste hindamine, negatiivsete kaasustulemuste ja suulise eksami täpse toimumisaja teavitamine toimub samuti kahes etapis. Suulisele eksamile edasijõudnuid teavitatakse kaasuse hindest suulisel eksamil.
I etapis hinnatavate kaasuste negatiivsete ostuste ja suulise aja teavitamine toimub hiljemalt 2. septembril.
II etapis hinnatavate kaasuste negatiivsete otsuste ja suulise aja teavitamine toimub hiljemalt 30. septembril.

Eksamil osalejad jaotatakse erinevate etappide vahel juhuslikkuse alusel. Eksamineeritaval, kellel ei ole mõjuval põhjusel võimalik mõnel ülaltoodud suulise eksami kuupäeva osaleda, tuleb sellest teavitada hiljemalt kirjaliku eksami toimumise päeval 19.08.2024.

Tähelepanu! Suuliste eksamite lõplik toimumiskordade arv sõltub kirjaliku eksami tulemustest.

Eksamikeskkonnas registreerimise aluseks on juhatuse otsus eksamile lubamise kohta. Advokatuuri juhatuse otsus advokaadieksamile lubamise kohta kehtib ühekordselt ehk ainult juhatuse otsuse märgitud advokaadieksamil osalemiseks. Eksamile pääsemiseks tuleb juhatusele igakordselt esitada avaldus koos kõigi nõutud lisadega.