Javascript is required

Eesti Noorte Advokaatide Ühing (ENAÜ)

EESTI NOORTE ADVOKAATIDE ÜHING (ENAÜ; registrikood: 80048363) on noori advokaate ühendav ühing, mis korraldab erinevaid üritusi ja esindab noorte advokaatide arvamust advokatuuris ja ühiskonnas laiemalt. Meie tegevusel saab kõige operatiivsemalt silma peal hoida ENAÜ Facebook lehe kaudu – Eesti Noorte Advokaatide Ühing – ENAÜ.

ENAÜ on 1998. aastal asutatud iseseisev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on arendada noorte advokaatide kutsealaseid teadmisi ja oskusi, korraldades oma liikmete ühistegevust ja professionaalset suhtlemist siseriiklikult ja rahvusvahelisel tasemel. ENAÜ liikmeteks võivad olla kõik alla 45-aastased Eesti Advokatuuri liikmed. ENAÜ liikmeks astumiseks tuleb täita liitumisvorm, mille leiad siit.

ENAÜ ei kogu liikmemaksu ning ENAÜ tegevus on finantseeritud sihtotstarbeliste ja laiapõhjaliste toetuste kaudu. ENAÜ peamised toetajad on Eesti Advokatuur ja erinevad Eestis tegutsevad advokaadibürood. ENAÜ põhikiri on kättesaadav siin.

Kolm peamist valdkonda, millega ENAÜ tegeleb on:

 1. Erialaste ürituste korraldus

Lähtudes oma peamisest eesmärgist arendada noorte advokaatide kutsealaseid teadmisi ja oskusi, korraldab ENAÜ päevakajalistel teemadel seminare, vestlusringe ja koolitusprogramme, ja seda kitsamalt üksnes ENAÜ liikmetele kui ka laiemalt kõigile advokaadibüroode töötajatele. Traditsiooniliselt korraldab ENAÜ kaks korda aastas pärast advokatuurieksami toimumist ka uute advokaatide ja vandeadvokaatide tutvumis- ja aruteluõhtu. Ürituse avaosas arutletakse minipaneelis advokaadikutse kujunemise ja erinevate aspektide üle, misjärel avaneb värsketel advokaatidel võimalus koos veini ja suupistetega tutvuda vanemate kolleegidega erinevatest büroodest. Tavapäraselt toimub tutvumisõhtu mõne ENAÜ toetajabüroo ruumides.

ENAÜ toimunud ja tulevaste ürituste kohta vaata täpsemalt altpoolt jaotusest „ENAÜ tegemised“.

Kui Sul on mõni mõte või teema, mida ENAÜ võiks mõne ürituse vormis käsitleda, anna sellest meile märku kirjutades meile enau@advokatuur.ee või võttes meiega ühendust Facebooki lehe kaudu!

 1. Noorte advokaatide esindamine nii Eesti Advokatuuris kui ka laiemalt sh õigusloome protsessis

Koondades Eesti noori advokaate on ENAÜ ka omamoodi noorte advokaatide esindusorganisatsiooniks, mille eesmärk on noorte advokaatide hääl Eesti Advokatuuris ja ühiskonnas laiemalt kuuldavaks teha. ENAÜ juhatuse liikmed osalevad aktiivselt Eesti Advokatuuri korraldatavatel teemakohastel töökoosolekutel ja strateegiapäevadel. Samuti viib ENAÜ läbi küsitlusi ja infokorjet nii oma liikmete seas kui ka laiemalt tuvastamaks noorte advokaatide jaoks olulise teemapunkte, mida advokatuuris või ühiskonnas laiemalt käsitleda. ENAÜ tegevustest selles vallas vaata täpsemalt altpoolt jaotusest „ENAÜ tegemised“.  Siit ka üleskutse kõigile noortele advokaatidele, kellel on mõtteid Eesti õigusmaastiku arengusuundade osas – andke neist ENAÜ-le teada kirjutades meile enau@advokatuur.ee või võttes meiega ühendust Facebooki lehe kaudu. ENAÜ on alati kõigile uutele algatustele ja ideedele avatud ning hea meelega abistame võimaluse piires nende elluviimisel.

 1. Koostöö Eesti Advokatuuriga

ENAÜ teeb tihedat koostööd Eesti Advokatuuriga osaledes aktiivselt advokatuuri korraldatud ürituste paneelides, abistades üldkogu korraldusel või advokatuuri esindamisel tudengite karjäärimessidel. Traditsiooniliselt korraldab ENAÜ Eesti Advokatuuri üldkogu toimumise päeval järelpeo, kus üldkogul osalenud advokaatidel on võimalik vabamas õhkkonnas suupistete ja kokteilide saatel üldkogul tõstatud ja muudel päevakajalistel teemadel arutleda ning kollegiaalset suhtlust arendada.

 

ENAÜ juhtimine

ENAÜ tegevus lähtub ENAÜ põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest. ENAÜ kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, mis on pädev lahendama kõiki ENAÜ tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosolek teostab ka järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Üldkoosolek toimub korralisena 1 kord aastas ja erakorralisena vastavalt vajadusele.

Igapäevaselt juhib ja koordineerib ENAÜ tegevust kuueliikmeline juhatus kuhu kuuluvad:

 • Artur Knjazev
 • Britte Koppel
 • Charlotta Rebecca Zobel
 • Georg Kuusik
 • Gerli Helene Gritsenko
 • Maris Milpak
 • Martin Nikolajev

 

ENAÜ tegemised

2024

 • 5. märtsil toimus Advokaadibüroos Sirel & Partnerid uute (vande)advokaatide vastuvõtt Advokaadibüroos Sirel & Partnerid.
  Õhtupooliku sisustas Jüri Sirel (vandeadvokaat ja pankrotihaldur), Steven-Hristo Evestus (vandeadvokaat ja endine juhtiv riigiprokurör) ning Rajar Miller (kohtunik ning endine advokaat), kes osalesid paneeldiskussioonis teemal „Advokaadiameti seosed ning erisused juristiameti muude kutsetegevustega“ (modereeris vandeadvokaat Artur Knjazev).

2023

 • EÕÜL x ENAÜ: Kes siis ikka on advokaat? – 12. oktoober 2023

Erialaste ürituste korraldus

12. oktoobril toimus koostöös Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liiduga üle pika aja esimene Eesti Noorte Advokaatide Ühingu tudengitele suunatud üritus!
ENAÜ juhatuse liige Georg Kuusik ja Eesti Advokatuuri juhatuse liige Kaspar Lind tutvustasid tudengitele Advokatuuri, advokaadiks saamise korda ning arutasid advokaadi kutse-eetika ja õiguste/kohustustega seotud sõlmpunkte.
 • Uute advokaatide tervitusõhtu advokaadibüroos TGS Baltic – 3. oktoober 2023

Erialaste ürituste korraldus

3. oktoobri õhtul olid kõik advokatuuri liikmed advokaadibüroosse TGS Baltic, et tähistada üheskoos verivärskeid vandeadvokaadi abisid ja vandeadvokaate.

Üritusel arutleti ja kuulati advokaaditöö erinevate väljakutsete üle, samuti sai kolleegidega vabas õhkkonnas juttu puhuda.

 • ENAÜ x Advokatuur tutvustas tudengitele Eesti Advokatuuri – 10. mai 2023

Koostöö Eesti Advokatuuriga

ELSA Estonia korraldatud õppereisil külastasid tudengid muuhulgas ka advokatuuri. Advokatuuri telgitaguseid ja advokaadi kutset avasid advokatuuri esimees Imbi Jürgen ja ENAÜ juhatuse liige Charlotta Rebecca Zobel.

 • Eesti Advokatuuri üldkogu järelpidu Nümf baaris – 5. mai 2023

 Koostöö Eesti Advokatuuriga

5. mai õhtul pärast Filmimuusemis toimunud Eesti Advokatuuri üldkogu toimus ENAÜ korraldatud meeleolukas järelpidu trendikas Nümf baaris, kus päeval tekkinud teemade arutelu sai jätkuda eksootiliste kokteilide ja suupistete saatel. Üritus sai teoks tänu meie headele toetajatele Eesti Advokatuurile ja advokaadibüroodele COBALT, Concordia, Ellex Raidla, Eversheds Sutherland Ots&Co, Hedman Partners & Co, KPMG Law, LEADELL Pilv, LEVIN, LEXTAL, Magnusson, Maria Mägi, PricewaterhouseCoopers Legal, RASK, Simson Straus, Sirel & Partnerid, SORAINEN, TGS Baltic, WALLESS.

 • ENAÜ advokatuuri üldkogu paneelarutelus – 5. mai 2023

Noorte advokaatide esindamine

Eesti Advokatuuri üldkogu lõppes ka sel aastal paneelaruteluga, milles oli auväärsete kolleegide kõrval esindatud ka ENAÜ ning milles arutleti juristieksami teemal. Paneeli juhtis Mari Männiko, paneelis osalesid: Justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep, riigikohtunik ja Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Urmas Volens, Harju Maakohtu kohtunik Ants Mailend, vandeadvokaat ja advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige Karl Kask, advokaat ja Eesti Noorte Advokaatide Ühingu juhatuse liige Charlotta Rebecca Zobel.

 • Uute advokaatide tervitusõhtu advokaadibüroos Cobalt – 14. märts 2023

Erialaste ürituste korraldus

14. märtsi õhtupoolikul toimus juba kolmas uute advokaatide tervitusõhtu. Seekord võõrustas meid advokaadibüroo Cobalt. Õhtu avas aruteluring teemal praktilised näpunäited noortele advokaatidele, kus kasulikke nõuandeid enda karjäärist jagasid Monika Koolmeister, Artur Knjazev ja Jaanus Sildam. Arutelu juhtis ENAÜ juhatuse liige Charlotta Rebecca Zobel. Sellele järgnes vabas vormis arutelu ja vestlus uute advokaatide ja vanemate kolleegide vahel.

 • Noorte advokaatide arvamuse koondamine seoses juristieksami seaduse eelnõuga – kevad 2023

Noorte advokaatide esindamine

ENAÜ korraldas oma liikmete hulgas arvamuste kogumise andmaks tagasisidet juristieksami seaduse eelnõule. Noorte advokaatide hinnangul ei lahenda seaduseelnõu selle seletuskirjas välja toodud probleeme (õigushariduse kõikuv kvaliteet), samuti leiti, et juristieksami sooritamine ei tohiks tulevikus olla eeldus advokatuurieksami sooritamiseks ning muuta tuleks ka eksami korralduslikku poolt, mis eelnõu kavandi kohaselt on ebamõistlikult koormav ja põhjendamatu ülesehitusega.

 • ENAÜ üldkoosolek – 14. veebruar 2023

Varia

14. veebruaril 2023 kell 12 toimus Advokaadibüroo Soraineni büroos (Rotermanni 6, Tallinn) ENAÜ Üldkoosolek, kus kinnitati ENAÜ majandusaasta aruanne ning valiti uus ENAÜ juhatus koosseisus Artur Knjazev, Charlotta Rebecca Zobel, Georg Kuusik, Gerda Grauberg, Gerli Helene Gritsenko, Karl Kreevald, Maris Milpak. Lisaks toimus arutelu 2023. aasta tegevuskava ja -plaanide osas.

2022

 • Osalemine Eesti Advokatuuri juhatuse korraldatud arutelul advokaadieksami korraldusest – 9. november 2022

Noorte advokaatide esindamine

ENAÜ juhatuse liikmed osalesid aruteluringil, kus teemaks oli advokaadieksami korraldus ja võimalikud muudatused selles. Noorte advokaatide hinnangul oleks oluline eksamil pöörata enam rõhku advokaadi kutse-eetika temaatikale ja vähem õigusteadmiste üldkontrollile, kuivõrd nõuetele vastavad üldteadmised õigusest peaks esmajoones tagama ülikooliõpingud.

 • Uute advokaatide tervitusõhtu advokaadibüroos Ellex Raidla – 11. oktoober 2022

Erialaste ürituste korraldus

Seekordne tervitusõhtu toimus sügisese eksamisessiooni järel Advokaadibüroo Ellex Raidla ruumides, kus värskelt tunnistuse saanud advokaadid said vanemate kolleegidega klaase kokku lüüa ning päevakohastel teemadel muljeid vahetada. Õhtu muutis sisukamaks arutelu advokaadi kutse kujunemise ja advokaadieetika teemadel, millest arutlesid ja oma isiklikke kogemusi jagasid Toomas Vaher ning Maivi Ots.

 • Osalemine õigustudengite karjäärimessil Tartus Eesti Advokatuuri esinduse raames – 5. oktoober 2022

Koostöö Eesti Advokatuuriga

ENAÜ juhatuse liikmed osalesid Eesti Advokatuuri esinduse koosseisus õigustudengite karjäärimessil ning aitasid läbi viia advokatuuri tegevusprogrammi messil, mille keskseks osaks oli seekord advokaadieksami mini-variandi lahendamine. Test osutus tudengitele parajaks väljakutseks ning maksimumtulemus jäi pea kõigile püüdmatuks. Kuivõrd iga küsimuse õiged lahendused arutati pärast tudengitega läbi, said kõik aga kindlasti väärtusliku kogemuse ja hulga teadmiste võrra rikkamaks.

 • Osalemine Eesti Advokatuuri strateegiapäeval – 10. juuni 2022

Noorte advokaatide esindamine

Strateegiapäeva fookus oli sel korral suuresti ENAÜ korraldatud küsimustikus välja toodud teemadel – hääleõigus üldkogul, advokaadi isiklik vastutus, patroneerimise süsteem ja muul alal töötamise õigus. Arutati võimaluste üle, kuidas neil teemadel kehtivat regulatsiooni kaasajastada ja millised riskid võimalike muudatustega kaasnevad.

 • Seminariõhtu „Krimiadvokaadi tänavatarkus“ restoranis Platz – 9. juuni 2022

Erialaste ürituste korraldus

9. juuni õhtul kogunesid noored advokaadid Rotermanni kvartalis restorani Platz osa saama seminariõhtust „Krimiadvokaadi tänavatarkus“. Ürituse eesmärgiks oli kompida piire lubatud ja lubamatu vahel keerulistes olukordades, millega võivad advokaadid krimipraktikas „tänaval“ kokku puutuda. Paneelis osalesid vandeadvokaadid Silver Reinsaar ja Sandra-Kristin Kärner ning ringkonnaprokurör Jürgen Hüva ja kohtunik Mairi Heinsalu. Üritusel oli kõigil osalejatel ka ise võimalus interaktiivses vormis anda oma arvamus ekraanil kuvatavate probleemsete olukordade kohta ning aktiivselt arutelus kaasa lüüa. Ürituse pildid on kättesaadavad siin.

 • „(Noored) advokaadid ja advokatuur – arengusuunad ja tulevikuvisioon“ küsitluse läbiviimine Eesti Advokatuuri liikmete ja büroo töötajate seas – kevad 2022

Noorte advokaatide esindamine

ENAÜ korraldas küsitlus advokaadibüroode töötajate hulgas teemadel hääleõigus üldkogul, advokaadi isiklik vastutus, patroneerimise süsteem ja õigus töötada muul alal. Küsitluse eesmärk oli teada saada, kuidas suhtutakse antud valdkondades kehtivasse regulatsiooni ning kas võiks olla asjakohane regulatsiooni muutmine ja liberaliseerimine. Küsitluse tulemusena selgus, et kõige enam, üle 80% vastanutest leidis, et hääleõiguse regulatsiooni muutmine, mis annaks vandeadvokaadi abidele hääleõiguse, võiks olla mõistlik. Ka teiste valdkondade osas olid tulemused ülekaalukalt regulatsiooni liberaliseerumise poolt. Kõige tasavägisem oli küsimus patroneerimise süsteemist, kus 43% vastanutest leidis, et süsteem toimib ja 57% oli arvamusel, et süsteem ei täida oma eesmärki.

 • Uute advokaatide tervitusõhtu advokaadibüroos Sorainen – 8. märts 2022

Erialaste ürituste korraldus

8. märtsi õhtul, pärast advokaaditunnistuste pidulikku kättesaamist, toimus advokaadibüroos Sorainen esimene üritus ENAÜ algatatud ürituste sarjast, millega tervitatakse uusi advokaate ja vandeadvokaate, kes on just edukalt läbinud advokatuurieksami ja sama päeva hommikul Eesti Advokatuurist tunnistuse saanud. Loodame, et koostöös advokaadibüroodega kujuneb üritusest väärt traditsioon iga uue eksami sooritanud lennu tervitamisel!

Lisaks omavahel tutvumisele ja eksami kogemuslugude jagamisele olid õhtu osaks arutelu advokatuuri organitesse kuuluvate kolleegidega, kes jagasid uutele liikmetele kasulikke näpunäiteid edukaks advokaadikarjääriks. Avaüritusel astusid mentoritena üles advokatuuri esimees Imbi Jürgen ja aukohtu esimees Andres Aavik!

 • Eesti Advokatuuri üldkogu järelpidu Whisper Sisters baaris – 17. veebruar 2022

Koostöö Eesti Advokatuuriga

17. veebruaril 2022 toimus Tallinnas Alexela Kontserdimajas Eesti Advokatuuri üldkogu. Tähtis päev, mil valiti ka uus Eesti Advokatuuri juhatus, ei lõppenud aga mitte seal, vaid hoopis Eesti oma speakeasy baarimaastiku mekas ehk Whisper Sisters’is, kus avanes võimalus vabamas õhkkonnas päeval toimunu üle muljetada ja kolleegidega mõtteid vahetada. Järelürituse edukale toimumisele panid õla alla advokaadibürood Sorainen, Cobalt, Ellex Raidla, Njord ja LEADELL Pilv!

 

ENAÜ kontaktid

Aadress: Rävala pst 3, 10143, Tallinn, Eesti

e-post: enau@advokatuur.ee

Facebook: Eesti Noorte Advokaatide Ühing – ENAÜ