Javascript is required

Välissuhtlus on Eesti Advokatuurile oluline valdkond.

2022. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) tegevuses. Advokatuur võtab osa CCBE alalise komitee ja plenaaristungitest ning vastab erinevatele CCBE uuringutele ja küsimustikele. Samuti on advokatuur infovahetuses teiste advokatuuride esindajatega päevakajalistel teemadel advokaadikutse- ja advokatuuridega seonduvalt. 

Leia ülevaated välissuhtlusest SIIT.