Javascript is required

Advokatuur

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil seadusega asutatud avalik-õiguslik kutseühendus, mis korraldab õigusteenuste osutamist era- ja avalikes huvides ning kaitseb advokaatide kutsealaseid õigusi.

Eesti Advokatuur abistab advokatuuri liikmeid – advokaate nende kutsealases tegevuses ja teostab ühtlasi järelevalvet, samuti seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandumise eest.

Advokatuuri liikmed (advokaadid) on vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi abid.

Seisuga 31.12.2022. a on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 1 085.

759 vandeadvokaati
321 vandeadvokaadi abi
5 assotsieerunud liiget
Mitteaktiivseid liikmeid 236

Seisuga 31.12.2022. a on Eestis 215 advokaadibürood.

Advokatuur kaitseb advokaatide kutsealaseid õigusi, abistab advokaate kutsealases tegevuses, teeb õigusteenuse kvaliteedi tagamiseks järelevalvet ja seisab hea advokaatide traditsioonide edasikandumise eest. Samuti pakub advokatuur täiendkoolitusi, välis- ja kodusuhtleb juristkonna, riigiasutuste, organisatsioonidega ning osaleb aktiivselt õigusloomes. Organisatsioonil on oluline roll ka riigi õigusabi osutamise korraldamisel.

Alates 1992. aastast on Eesti Advokatuur Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige ning 01.05.2004. aastast Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) täisliige.

 

Eesti Advokatuuri tegevust reguleerivad: