Javascript is required

1 Töö korraldamine

1-1 Saabunud ja väljasaadetavate kirjade register
1-2 Kirjavahetus riigiorganitega
1-3 Kirjavahetus äriühingutega
1-4 Kirjavahetus eraisikutega
1-5 Kirjavahetus advokaadibüroodega
1-6 Kirjavahetus välissuhtluse küsimustes
1-7 Advokaatide andmebaas
1-8 Arvamused õigusaktide eelnõudele
1-9 Advokaaditoimikutega seonduv kirjavahetus
1-10 Avaldused eksamitele lubamiseks
1-11 Advokaadibüroode tegevuse kontrollimise lõppraportid
1-12 Aktid
1-13 Koolituskavad
1-14 Juhtimissüsteemide käsiraamat lisadega
1-15 Seadusandlike ja muude nõuete vastavushindamise register
1-16 Protsesside mõõdikute register
1-17 Juhendid ja korrad
1-18 Vormid

2 Organite töö korraldamine

2-1 Eesti Advokatuuri üldkogu protokollid ja otsused
2-2 Eesti Advokatuuri esimehe põhitegevuse käskkirjad
2-3 Eesti Advokatuuri esimehe põhitegevuse käskkirjade register
2-4 Eesti Advokatuuri esimehe käskkirjad isikkoosseisu kohta
2-5 Eesti Advokatuuri esimehe isikkoosseisu käskkirjade register
2-6 Eesti Advokatuuri juhatuse protokollid ja otsused
2-7 Eesti Advokatuuri juhatuse protokollide ja otsuste register
2-8 Juhatuse järelvalve
2-9 Eesti Advokatuuri revisjonikomisjoni otsused ja protokollid
2-10 Kutsesobivuskomisjoni hindamisvestluste otsused
2-11 Kutsesobivuskomisjoni eksamiotsused
2-12 Kutsesobivuskomisjoni otsused korralduslikes küsimustes
2-13 Eesti Advokatuuri aukohtu protokollid, määrused ja otsused
2-14 Eesti Advokatuuri aukohtu käskkirjad
2-15 Kaebused aukohtule menetlemiseks

3 Personalitöö korraldamine

3-1 Töölepingud
3-2 Ametijuhendid

4 Raamatupidamise töö korraldamine

4-1 Raamatupidamise sise-eeskirjad
4-2 Eelarved
4-3 Majandusaasta aruanded
4-4 Heakskiidetus tarnijate nimekiri
4-5 Personaliarvestus
4-6 Personalikaardid
4-7 Audit, Revisjon
4-8 Aruanded
4-9 Pearaamat
4-10 Ostuarved
4-11 Lepingud
4-12 Töövõtulepingud
4-13 Stipendiumilepingud
4-14 Saldoteatised