Javascript is required

Advokaat on kohustatud maksma advokatuuri liikmemaksu advokatuuri üldkogu kehtestatud suuruses igakuiselt hiljemalt esitatud arvel näidatud tähtajaks. Liikmemaksu arve esitatakse igakuiselt jooksva kuu eest, tasumise tähtajaga 30 kalendripäeva. Advokatuuri liikmemaksu võib maksta ka ette.

Liikmemaksu suurus:

Advokatuuri üldkogu otsustas 17.02.2022 otsusega nr 3 kehtestada advokatuuri liikmemaksu suuruseks alates 01.01.2023:

  • vandeadvokaatidele ja assotsieerunud liikmetele 70 eurot kuus;
  • vandeadvokaadi abidele 55 eurot kuus.

Liikmemaksu suurus liikmemaksu vähendamise korral:

Advokatuuri liikmemaksu tasumise kohustus on kollegiaalsuse põhimõttest lähtuvalt kõigil advokaatidel üldkogu otsustatud liikmemaksu määras. Juhatus otsustab liikmemaksu vähendamise teatud perioodiks, kui advokaadil ei ole ajutiselt võimalik täiskoormusel töötada näiteks lapsehoolduspuhkuse, haiguse või õppima asumise korral.

Liikmemaksu suurus liikmesuse peatamise korral:

AdvS § 35 lg 7 alusel võttis advokatuuri üldkogu 15.03.2021 vastu otsuse nr 3, mille kohaselt on peatatud liikmesuse või kutsetegevusega advokaadi liikmemaksu suurus alates 01.04.2021 ½ liikmemaksu määrast.

Liikmetunnistuse maksumus 10.00 eurot.

Panga rekvisiidid:

AS LHV Pank, a/a EE167700771009219435
Saaja: Eesti Advokatuur
BIC/SWIFT Code: LHVBEE22

AS LHV Pank, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn Estonia