Koolitused 2015. a I poolaasta

05.03 Meediasuhtlus (trial by media)
12.03 Võlaõiguse aktuaalseid probleeme
19.03 Praktiline läbirääkimiskoolitus advokaatidele
Kõik koolitused

Advokatuur esitas Justiitsministeeriumile ettepanekud riigi õigusabi süsteemi reformimiseks

Eesti Advokatuuri juhatus arutas eile riigi õigusabi süsteemi tulevikuga seotud küsimusi, mh koostöös rahvusvahelise audiitorbürooga Ernst & Young Baltics AS valminud riigi õigusabi süsteemi analüüsi tulemusi. Analüüs hõlmab lahendusi nii riigi õigusabi tellimuste jaotamise ja järelevalve, optimaalse regionaalse kaetuse, riigi õigusabi osutavate advokaadibüroode tugiteenuste taseme tõstmise, samuti kaitseadvokaatide piisava väljaõppe ning järelkasvu tagamise süsteemi väljaarendamiseks.
28. jaanuar 2015 14:52
Loe edasi

Advokatuur esitas Justiitsministeeriumile ettepanekud advokatuuriseaduse muutmiseks

Advokatuuri liikmeskonna jätkuvast kasvust tingituna ning tagamaks organisatsiooni efektiivne ja jätkusuutlik toimimine, esitas advokatuuri juhatus Justiitsministeeriumile ettepanekud advokatuuriseaduses muudatuste tegemiseks.
14. jaanuar 2015 13:50
Loe edasi

Advokatuur jätkab koostöös Lastekaitse Liiduga abivajajate nõustamist ka 2015. aastal

Eesti Advokatuuri ja MTÜ Lastekaitse Liit koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames on advokaadid perekonnaõiguse vallas nõustanud tänaseks ligi 800 abivajajat. ”Advokaadid on valmis jätkama tasuta nõustamisi ka 2015. aastal”.
4. detsember 2014 10:06
Loe edasi

Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkurss

Lugupeetud üliõpilased, kutsume Teid osalema Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursil.
4. november 2014 10:23
Loe edasi