Koolitused

15.12

Riigikohtulahendid 2016. aastal (halduskolleegium)

06.01

Advokaadieksamieelne konsultatsioon

13.01

Eelotsuse taotlemine Euroopa Kohtust kaitseõiguse direktiivide näitel

Kõik koolitused

Uudised

21.11

Eesti Advokatuur kuulutab välja konkursi riigi õigusabi infosüsteemi halduri ametikohale

16.11

Eesti Advokatuuri avalik pöördumine koalitsiooniläbirääkijatele

2.11

Hange haldusasjades riigi õigusabi osutajate leidmiseks

Kõik uudised