Koolitused

29.03 

Riigikohtusse dokumentide esitamisest

05.04

Vahekohtumenetluse erisused kohtumenetlusest. 

Vahekohtunike sõltumatus ja erapooletus. Riigikohtu praktika

13.04

Aktuaalset tööõiguses: töövaidluse lahendamise seadusest tulenevad muudatused töövaidluskomisjonis; Riigikohtu praktika tööõiguse asjades alates 2016. a.

Kõik koolitused

Uudised

5.02

Advokatuur pidas Tartu rahu aastapäeval meeles Jaan Poskat

12.01

Eesti Advokatuur kuulutab välja konkursi assistendi ametikohale

2.01

Üleskutse osaleda projektis „European Lawyers in Lesvos“

Kõik uudised