Koolitused 2015. a I poolaasta

02.04 Kohtumenetluse hea tava
07.04 AET/RIS II
16.04 Praktiline läbirääkimiskoolitus advokaatidele (Päev 2, grupp I)
Kõik koolitused

Advokatuur jätkab riigi õigusabi rahastamise kohtuvaidlust ringkonnakohtus

Tallinna Ringkonnakohus võttis menetlusse Eesti Advokatuuri apellatsioonkaebuse Tallinna Halduskohtu 29.01.2015 otsuse peale haldusasjas nr 3-14-51961, millega advokatuur jätkab vaidlust justiitsministeeriumiga riigi õigusabi rahastamise üle.
10. märts 2015 8:18
Loe edasi

Kutsesobivuskomisjoni uued kohtunikest liikmed

13. veebruaril toimunud kohtunike XIV korralisel täiskogul valiti Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni uuteks kohtunikest liikmeteks Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Iko Nõmm ja Harju Maakohtu kohtunik Meeli Kaur. Uued asendusliikmed on Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Urmas Reinola ja Harju Maakohtu kohtunik Velmar Brett.
9. märts 2015 9:14
Loe edasi

Eesti Advokatuur kuulutab välja konkursi juristi ametikohale

Juristi peamiseks tööülesandeks on riigi õigusabi osutamise korraldamisele kaasaaitamine riigi õigusabi infosüsteemi töö toimimise tagamise, töötajate ja kõigi kasutajate nõustamise ning juhendamise läbi.
6. märts 2015 11:34
Loe edasi

Eesti Advokatuuri koolituskavas on sel kevadel läbirääkimiskoolituste sari

Advokatuuri koolituskavas on sel kevadel tasuline läbirääkimiskoolituste sari. Kolmeosaline interaktiivne koolitus toimub kuni 20 liikmelistes gruppides märtsist maini. Koolitust on esialgu kavas korrata kahes grupis, huvilistel on võimalik valida iga osa/koolituspäeva läbimiseks endale sobivaim aeg. Kaasused ja simulatsioonimängud valmistatakse ette spetsiaalselt antud koolituseks, et võtta arvesse osalevate advokaatide profiili ja elulisi olukordi läbirääkimistest. Osalejad omandavad praktilised efektiivsete läbirääkimiste võtted. Erilist tähelepanu pööratakse ettevalmistusele ja läbirääkimiste kulgemise oma kontrolli all hoidmisele ning juhuslikkuse, segamise ja emotsioonide välistamisele. Koolitustele on veel mõned vabad kohad.
4. märts 2015 13:17
Loe edasi

Advokatuur esitas Justiitsministeeriumile ettepanekud riigi õigusabi süsteemi reformimiseks

Eesti Advokatuuri juhatus arutas eile riigi õigusabi süsteemi tulevikuga seotud küsimusi, mh koostöös rahvusvahelise audiitorbürooga Ernst & Young Baltics AS valminud riigi õigusabi süsteemi analüüsi tulemusi. Analüüs hõlmab lahendusi nii riigi õigusabi tellimuste jaotamise ja järelevalve, optimaalse regionaalse kaetuse, riigi õigusabi osutavate advokaadibüroode tugiteenuste taseme tõstmise, samuti kaitseadvokaatide piisava väljaõppe ning järelkasvu tagamise süsteemi väljaarendamiseks.
28. jaanuar 2015 14:52
Loe edasi

Advokatuur esitas Justiitsministeeriumile ettepanekud advokatuuriseaduse muutmiseks

Advokatuuri liikmeskonna jätkuvast kasvust tingituna ning tagamaks organisatsiooni efektiivne ja jätkusuutlik toimimine, esitas advokatuuri juhatus Justiitsministeeriumile ettepanekud advokatuuriseaduses muudatuste tegemiseks.
14. jaanuar 2015 13:50
Loe edasi

Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkurss

Lugupeetud üliõpilased, kutsume Teid osalema Eesti Advokatuuri üliõpilastööde konkursil.
4. november 2014 10:23
Loe edasi