Koolitused

26.11

Riigikohtu 2015. aasta olulisemad lahendid halduskohtumenetluse valdkonnas

03.12

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2015. aasta olulisimad lahendid (eelkõige menetlusõiguslikes küsimustes)

04.12

Advokaadieksamieelne konsultatsioon

Kõik koolitused

Uudised

2.11

Väljakutse riigile: tasuta õigusabi peab jõudma iga tavalise Eesti inimeseni

28.10

Reinsalu tuleb lähiajal välja õigusabireformiga

28.10

Eesti Advokatuuri esimees: riigi õigusabi taotlemine on väga keerukas

Kõik uudised