Javascript is required

Koostöö ja toetus

Eesti Advokatuur hindab ja väärtustab vabatahtlikku tööd.

Mitmed advokaadid ning advokaadibürood osutavad oma teenust bro bono ehk tasuta koostöös meie partneritega.

Eesti Lastekaitse Liit

Alates 2010. aastast korraldatakse koostöös Eesti Lastekaitseliiduga projekti „Hea nõu lastega peredele,“ mille raames annavad advokaadid kord nädalas tasuta õigusabi. 10 aasta jooksul on nõustatud ligi 2 000 abivajajat.

Alates 2013. aastast korraldab advokatuur perekonnaõiguse komisjoni eestvedamisel koostöös Eesti Lastekaitseliiduga iga-aastaselt lastekaitsetöötajate teadlikkuse tõstmisele suunatud seminare „Samal poolel – lapse poolel“, mis toimuvad 2 korda aastas. Seminarid keskenduvad erinevatele laste õiguste kaitsega seotud teemadele. Käsitletud teemadeks on olnud hooldusõigus, suhtluskord, eestkoste, elatis, alaealise varaga tehtavad tehingud, lapse parim huvi, vägivald lastega peredes, täitemenetlus lastega seotud asjades, välismaine element lapse hooldusõiguse küsimustes, lapse õigus olla ära kuulatud, psüühilise erivajadusega lapsevanem, lapse heaolu hindamine, lastekaitse ja andmekaitse ning lapsesõbralik lastekaitse, õigusrikkumise toime pannud alaealiste toetamine.

Lastekaitse liit
http://www.lastekaitseliit.ee/

 

Heateo Sihtasutus

Advokatuur vahendab oma liikmetest advokaatidele võimalust osutada heategevusliku õigusalase nõustamise teenust Heateo Sihtasutuse poolt väljavalitud sotsiaalprojektidele.

Heateo SE
http://www.heategu.ee/