Javascript is required

Eestis võivad advokaadi nimetuse all õigusteenust osutada üksnes advokatuuri liikmed – vandeadvokaadid ja vandeadvokaadi abid.