2019

VÄLISSUHTLUS 2019

2019. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE) tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on:

1. Delegatsiooni juht – Kadri Kallas;
2. Õigusabi kättesaadavus – Madis Päts;
3. Kutsekindlustus – Madis Päts;
4. Äriõigus - Maivi Ots;
5. Kutse-eetika – Indrek Sirk;
6. Kriminaalõigus - Jaanus Tehver;
7. Rahapesu tõkestamine – Toomas Vaher;
8. Euroopa eraõigus - Ene Soop;
9.  European Transparency Register Working Group – Reelika Paart
10. Õiguselukutse ja õigusteenuse tulevik – Jaanus Tehver.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi 28.02.2019 Viinis toimunud CCBE alalise komitee istungil.
- Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi 28.-02.03.2019 Viinis toimunud 47. Euroopa advokatuurijuhtide konverentsil.
- Advokatuuri esimees Jaanus Tehver 10.-11.05.2019 Ateenas toimunud ECBA kevadkonverentsil.
- Juhatuse liige Katrin Orav 22.-23.05.2019 Budapestis toimunud konverentsil Annual Bar Leaders Conference.
- Advokatuuri esimees Jaanus Tehver 24.05.2019 Kopenhaagenis toimunud Taani Advokatuuri 100. aastapäeva tähistamisel.
- Advokatuuri esimees Jaanus Tehver ja juhatuse liige ning CCBE Eesti delegatsiooni juht Kadri Kallas 28.06.2019 Brüsselis toimunud CCBE alalise komitee istungil.
- CCBE Eesti delegatsiooni juht ning juhatuse liige Kadri Kallas 13.09.2019 Kopenhaagenis toimunud CCBE alalise komitee istungil.
- Juhatuse liige Kadri Kallas 22.-27.09.2019 Seoulis toimunud IBA iga-aastasel konverentsil.
- Advokatuuri esimees Jaanus Tehver 27.09.2019 Marbellas toimunud Euroopa Nõukogu HELP-kursusel, mis käsitles kriminaalmenetluste ja ohvrite õiguste kaitsemeetmeid.
- Advokatuuri esimees 29.11.2019 Brüsselis toimunud CCBE täiskoguistungil.

 


Advokatuuride pöördumine seoses Türgi advokaatide olukorraga

5. aprillil tegid CCBE algatusel paljud organisatsioonid ühispöördumise mõistmaks hukka advokaatide tagakiusamist Türgis. Teiste organisatsioonide hulgas ühines pöördumisega ka Eesti Advokatuur. Pöördumises tuuakse välja, et vabalt tegutsev ja iseseisev advokaatkond mängib olulist osa põhi- ja ka teiste õiguste tagamises ning õigusriigi püsimises. Pöördumisega liitunud organisatsioonid kutsuvad üles Türgi valitsust kinni pidama seadustest ning lõpetama advokaatidele süüdistuste esitamine. Kõik advokaadid, kes on vahistatud oma ametikohustuste täitmise eest, tuleks koheselt vabastada.


Eesti Advokatuur korraldas Põhja- ja Baltimaade advokatuuride juhtide iga-aastase kohtumise

29.-31.08.2019 toimus Tallinnas Eesti Advokatuuri korraldatud Põhja- ja Baltimaade advokatuuride juhtide iga-aastane kohtumine. Kohtumisel osalesid Soome, Islandi, Läti, Taani, Norra, Leedu ja Rootsi advokatuuride juhid. Arutlusel oli teistest õigusteenuse pakkujatest lähtuv konkurents ja advokatuuride roll seejuures, kasutatavad õigustehnoloogiad, kaitseadvokaatide väljakutsed ja #me-too liikumine.