2018

VÄLISSUHTLUS 2018

2018. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on:

1. delegatsiooni juht – Jaanus Tehver;
2. õigusabi kättesaadavus – Madis Päts;
3. kutsekindlustus – Madis Päts;
4. äriõigus - Maivi Ots;
5. kutse-eetika – Indrek Sirk;
6. kriminaalõigus - Jaanus Tehver;
7. rahapesu tõkestamine – Toomas Vaher;
8. Euroopa eraõigus - Ene Soop;
9. FAL2 ja ETP – Katrin Kose;
10. õiguselukutse ja õigusteenuse tulevik – Jaanus Tehver.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

• advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 08-10.02.2018 Viinis toimunud 46th European Presidents` Conference´il 2018;
• advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 08.02.2018 Viinis toimunud CCBE alalise komitee istungil;
• advokatuuri esimees Hannes Vallikivi ja aseesimees Jaanus Tehver 21-22.03.2018 Vilniuses Ameerika Ühendriikide advokatuuri esindajaga kohtumisel ja Leedu Advokatuuri poolt korraldataval konverentsil teemal „Legal Professional Privilege: Challenges In Modern Society”;
• advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 23.03.2018 Vilniuses toimunud CCBE alalise komitee istungil;
• advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 18.05.2018 Prahas toimunud CCBE täiskogu istungil;
• advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 29.11.2018 Lille´s toimunud CCBE täiskogu istungil ja konverentsil teemal „Artificial Intelligence - Human Justice”;
• advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 06-07.12.2018 Vilniuses toimunud Leedu Advokatuuri 100. aastapäeva tähistamise üritusel.

14.03.2018 kohtus advokatuuri esimees Moldova kohtujuhtide ja justiitsametnike delegatsiooniga. Esimees Hannes Vallikivi rääkis külalistele Eesti õigusturust, advokatuurist ning advokaatide kasutatavatest e-teenustest. Moldova kolleegide külastuse eesmärk oli hankida Eesti e-riigi ja õigusriigi sidumise kogemusi. Lisaks advokatuurile kohtus delegatsioon Riigikohtu, Harju Maakohtu, prokuratuuri, Justiitsministeeriumi ja teiste asutuste esindajatega.

Eesti Advokatuur sõlmis koostöömemorandumi American Bar Association´iga

ABA on üks maailma suurimaid vabakutsete organisatsioone, mille rahvusvahelisel sektsioonil on 18 000 liiget ja assotsiatsioonil kokku on üle 400 000 liikme. ABA missioon ja eesmärgid on liikmete pühendunud teenindamine, advokaadi kutse arendamine, erapoolikuse kaotamine advokaadi kutses ja õigussüsteemis, mitmekesisuse ja võrdse osaluse edendamine organisatsiooni töös ning õigusriigi põhimõtte edendamine Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas. Eesti Advokatuur ja Leedu Advokatuur on esimesed, kellega regioonis on koostööd tegema asutud. Memorandumi kohaselt vahetavad ABA rahvusvaheline sektsioon ja Eesti Advokatuur teavet kummagi riigi õigussüsteemide, advokaatide kutsetegevuse ja koostöövõimaluste kohta ning võimalusel korraldavad ühisüritusi. Memorandum ei ole õiguslikult siduv ega too kummalegi poolele kaasa otseseid rahalisi kulutusi.