2017

VÄLISSUHTLUS 2017

2017. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides on:

1.         Delegatsiooni juht – Jaanus Tehver;
2.         Õigusabi – Madis Päts;
3.         Kutsekindlustus – Madis Päts;
4.         Konkurents – Kirsti Pent;
5.         Äriõigus - Maivi Ots;
6.         Kutse-eetika – Indrek Sirk;
7.         Kriminaalõigus - Jaanus Tehver;
8.         Rahapesu tõkestamine – Toomas Vaher;
9.         Euroopa eraõigus - Ene Soop;
10.       FAL2 ja ETP – Katrin Kose.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamisele, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 23-25.02.2017 Viinis toimunud 45th European Presidents` Conference 2017.
- Advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 23.02.2017 Viinis toimunud CCBE Standing Committee.
- Vandeadvokaat Ene Soop 19.-20.06.2017 Strasbourg´is toimunud HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) võrgustiku aastakonverents, mille teemaks oli „HELP for friendly justice“.
- Advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver 15.09.2017 Brüsselis toimunud CCBE Standing Committee.
- Advokatuuri aseesimees Jaanus Tehver  24. novembril 2017. a Brüsselis toimunud CCBE Plenary Session.

CCBE presidendi Ruthven Gemmell´i visiit Eesti Advokatuuri

23.03.2017 külastas Eesti Advokatuuri CCBE president Ruthven Gemmell. Advokatuuri esindasid kohtumisel esimees Hannes Vallikivi ning aseesimees Jaanus Tehver. Kohtumisel arutati olulisemaid CCBE-s hetkel aktuaalseid olevaid teemasid – CCBE kui organisatsiooni efektiivsuse tõstmise võimalused, Euroopa Liidu teenuste direktiiviga seotud küsimused ning CCBE panus põgenikekriisi lahendamisse. CCBE presidendile anti ülevaade advokatuurist kui kutseorganisatsioonist ning selle olulisematest väljakutsetest. Samuti külastas CCBE president e-Estonia Showroomi, kus tutvustati Eesti e-teenuseid ning advokatuuri poolt kasutatavaid IT arendusi (advokaatide andmebaas, eksamikeskkond ja riigi õigusabi infosüsteem).