2014

Välissuhtlus 2014 aastal

2014. aastal osales Eesti Advokatuur jätkuvalt CCBE tegevuses. Advokatuuri esindajate koosseis CCBE komiteedes ja töögruppides aruandeperioodil ei muutunud. Advokatuuri esindajad CCBE-s on:

1.         Delegatsiooni juht - Hannes Vallikivi;

2.         Õigusabi - Katrin Orav;

3.         Kutsekindlustus - Katrin Orav;

4.         Konkurents - Hannes Vallikivi;

5.         Äriõigus - Maivi Ots;

6.         Kutse-eetika - Ants Karu;

7.         Kriminaalõigus - Jaanus Tehver;

8.         Rahapesu tõkestamine - Hannes Vallikivi;

9.         Euroopa eraõigus - Ene Soop;

10.       FAL2 ja ETP - Katrin Kose.

Olulisemad teemad CCBE-s on olnud:

  • CCBE uuris riikide jälitustegevust advokaatide üle, keskendudes ennekõike andmetele, mida hoitakse pilvedes. Valmis vastav võrdlev uuring. CCBE jõudis järeldusele, et info, mida hoitakse pilvedes, mitte advokaadi enda serverites, on lihtsamini haavatav. Samuti leiti, et kuigi paljude riikide regulatsioonides on sätestatud keeld otsida läbi advokaadibüroo ruumid, puudub vastav kaitse pilvedes hoitavatel materjalidel.
  • CCBE otsustas moodustada sihtasutuse, mille ülesandeks on hallata EL rahastatud projekte. Otsustati, et sihtasutuse asukohaks saab Haag, Holland. CCBE on seotud järgmiste EL rahastatud projektidega: Find-A-Lawyer Defendants’ factsheets, Criminal Defence Network, Training tender, European Training Platform, Find-A-Lawyer, e-CODEX, QUALETRA, Evidence. Uued, planeeritud projektid: Ukraine CLE, Find-A-Lawyer 3, e-CONFIDENCE, Project on migrations, Training Exchange Programme.
  • CCBE koostas praktilise juhendi advokaatidele, kes osalevad Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses.
  • CCBE koostas juhendi advokaatidele, kes tegelevad migratsiooni õiguse asjadega.
  • CCBE eestvedamisel toimus 10. detsembril 2014 üleeuroopaliselt esimene European Lawyer Day, mille puhul korraldasid liikmesriigid konverentse ja seminare, keskendudes jälitustegevuse ja advokaadi ja kliendisuhte konfidentsiaalsuse aspektidele.
  • 2014. aastal oli CCBE presidendiks Aldo Bulgarelli.
  • 2015. aasta CCBE presidendiks valiti Maria Ślązak.
  • Alates 2015. aastast avaldab CCBE oma uudiskirja igakuiselt, uudiskiri on leitav nii CCBE enda kui ka advokatuuri kodulehe kaudu.

Lisaks arvukatele CCBE päringutele ja küsimustikele, mis on suunatud CCBE tegevuses vajalike otsuste eelnõude või seisukohtade väljatöötamiseks, on Eesti Advokatuur vastanud teiste riikide advokatuuride päringutele Eesti seadusandluse ja regulatsioonide kohta.

Advokatuuri juhatus saab jätkuvalt kutseid esindajate lähetamiseks mitmesugustele välisriikides toimuvatele üritustele. Arvestades advokatuuri eelarve piiratud võimalusi, on juhatus võtnud seisukoha lähetada esindajad üksnes Eesti Advokatuuri jaoks olulist tähtsust omavatele üritustele.

Eesti Advokatuuri esindasid:

- Esimees Sten Luiga, advokaadid Aivar Pilv ja Toomas Vaher 28. veebruaril 2014. a Viinis toimunud European Presidents’ Conference´l, kus keskseks aruteluteemaks oli „Data leak – Reactions of a State under the Rule of Law“.

- Esimees Sten Luiga 27. veebruaril 2014. a Viinis toimunud CCBE Standing Committee’l.

- Esimees Sten Luiga, aseesimees Hannes Vallikivi ja kantsler Kristel Voltenberg 08.-10. mail 2014 Oslos toimunud Nordic-Baltic Meeting’ul.

- Juhatuse liige Andrus Lillo 26.-28. juunil 2014 Stuttgardis toimunud Annual Lawyers’ Conference of the German Bar Association.

- Eetika- ja metoodikakomisjoni liige Kaupo Lepasepp 28. novembril 2014 Brüsselis toimunud Free Movement of Lawyers Committee kohtumisel.

Advokatuur liitus Find-A-Lawyer (FAL1) otsingusüsteemiga, mille eesmärk on tagada isikutele parem juurdepääs õigusemõistmisele. FAL1 avaldati 2014. aasta detsembrikuus e-Justice portaalis ning lisatud on ka Eesti otsinguvõimalus (leitav: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-en.do).  

Samal ajal FAL-ga avaldati ka funktsionaalsus Find-A-Notary (leitav: https://e-justice.europa.eu/content_find_a_notary-335-en.do?m=1).

Advokatuur osales Find-A-Lawyer 2 (FAL2) projektis, mille peamine eesmärk on kontrollida läbi FAL2 süsteemi nende advokaatide isikusamasust, kes esitavad dokumente läbi Euroopa e-õiguskeskkonna portaali. Kui advokaat allkirjastab e-menetluse käigus dokumendi, kontrollib süsteem, kas allakirjastaja on advokaat. FAL2 avaldatakse  e-Justice portaalis.

European Training Platform (ETP) projekti eesmärk oli luua IT-platvorm, kus advokaadid võivad leida informatsiooni koolitusvõimaluste kohta teistes Euroopa Liidu riikides (samuti on võimalik kaasata Eestis tegutsevaid koolituspakkujaid, et Eestis tegutsevatel advokaatidel oleks võimalik leida informatsiooni ka Eestis toimuvate koolituste kohta ühest kohast). ETP projekt on valmis, partnerid on lõpetanud testimise ja oodatakse, et portaal avaldatakse e-Justice portaalis.

Ukraina Advokatuur pöördus Eesti Advokatuuri poole ärevust tekitavate sündmustega seoses, s.o Ukraina Advokatuuri presidendi vahistamine ning sellele järgnevad tegevused, mida tuleb pidada õigusriigis üleüldiselt mitteaktsepteeritavateks. Põhiõiguste komisjon tutvus teemaga ning valmistas ette asjakohase arvamuse ja pöördumise. Pöördumise tekstiga on võimalik tutvuda advokatuuri kodulehel (viide: Väliskoostöö).

Nimi
Ukrainan Bar Association 14.04.2014.pdf