Komisjonid

Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjonid:

Eetika- ja metoodikakomisjon

Eetika- ja metoodikakomisjoni tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine advokaatide kutse-eetika nõuete ja advokaaditegevuse metoodika osas. Eetika- ja metoodikakomisjon võib avaldada arvamust ka muudes Eesti Advokatuuri puudutavates küsimustes.
 

Liikmed:
Sten Luiga - esimees
Pirkko-Liis Harkmaa
Elmer Muna
Maivi Ots
Tarmo Peterson
Maria Pihlak
Andres Simson
Martin Tamme
Aare Tark
Martin Triipan
Hannes Vallikivi
emk@advokatuur.ee


Põhiõiguste komisjon

Põhiõiguste kaitse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine küsimustes, mis seonduvad õigusloomes ja -praktikas inimõiguste ja põhiõiguste kaitsega, kaitseõiguse teostamise ning karistusõiguse ja kriminaal- ning väärteomenetlusega. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) inimõiguste ja põhiõiguste kaitse, kaitseõiguse teostamise ning karistusõiguse ja kriminaal- ning väärteomenetlusega seonduva õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) omal algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine omal algatusel või advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) juhatuse ülesandel Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Aivar Pilv - esimees
Sille Allikmets
Leon Glikman
Allar Jõks
Rait Kaarma
Vahur Kivistik
Heidi Rajamäe-Parik
Aadu Luberg
Vitali Šipilov
pohioigused@advokatuur.ee

 

Äriõiguse komisjon

Äriõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine äri-, konkurentsi- ja pankrotiõiguse valdkonna õigusloome või -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) äri-, konkurentsi- ja pankrotiõiguse valdkondades õigusloome ja –praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) omal algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine omal algatusel või advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) juhatuse ülesandel Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Karin Madisson - esimees
Piret Jesse
Pirkka-Marja Põldvere
Sven Papp
Ramon Rask
Heleri Tammiste
Kaarel Tammar
Annika Vait
arioigus@advokatuur.ee

 

Perekonnaõiguse komisjon

Perekonnaõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine küsimustes, mis seonduvad õigusloomes ja -praktikas perekonnaõigusega. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) perekonnaõiguse õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) omal algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine omal algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) juhatuse ülesandel Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.

 

Liikmed:
Katrin Orav - esimees
Ene Ahas
Rene Hallemaa
Eha Lillsaar
Karina Lõhmus-Ein
Liis Mäeker
Senny Pello
Helen-Lumelille Tomberg
Li Uiga

perekonnaoigus@advokatuur.ee

 

Riigi õigusabi komisjon

Riigi õigusabi komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärk on advokatuuri liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamisega seotud küsimustega tegelemine ning vajadusel ka ettepanekute koostamine seadusandluse ja praktika muutmiseks.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) advokatuuri poolt riigi õigusabi osutamise korraldamise ja advokatuuri liikmete kaudu riigi õigusabi osutamise tagamisega seotud küsimustega tegelemine, sh õigusloome ja -praktika analüüsimine või selle korraldamine ning vajadusel ettepanekutekoostamine seadusandluse ja/või praktika muutmiseks;

2) omal algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine omal algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) juhatuse ülesandel Eesti Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Dmitri Školjar - esimees
Andres Aavik
Anti Aasmaa
Eva Tibar
Katrin Jennsen
Kadi Sitska
Rene Hallemaa
Robert Sprengk
Silver Reinsaar
riigioigusabi@advokatuur.ee

 

Intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon

Intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine intellektuaalse omandi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning andmekaitse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1)  intellektuaalse omandi, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning andmekaitse valdkondades õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) oma algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3)  hinnangute andmine oma algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine Advokatuuri juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) Advokatuuri juhatuse ülesandel Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Anne Veerpalu - esimees
Anneli Aab
Kairi Kurisoo
Priit Lätt
Mihkel Miidla
Ants Nõmper
Karmen Turk
Tambet Toomela
Elise Vasamäe
Liina Jents
Tiina Pukk
IP@advokatuur.ee

 

Maksejõuetusõiguse komisjon

Maksejõuetusõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine maksejõuetusõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) maksejõuetusõiguse valdkondades õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) oma algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3)  hinnangute andmine oma algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine Advokatuuri juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) Advokatuuri juhatuse ülesandel Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Jüri Sirel - esimees
Maire Arm
Magnus Braun
Terje Eipre
Kersti Kägi
Margo Lemetti
Andrias Palmits
Siret Siilbek
Veikko Toomere
maksejouetus@advokatuur.ee

 

Maksuõiguse komisjon

Maksuõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine maksuõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) maksuõiguse valdkondades õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) oma algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3)  hinnangute andmine oma algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine Advokatuuri juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) Advokatuuri juhatuse ülesandel Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Egon Talur - esimees
Rolan Jankelevitš
Ants Karu
Villy Lopman
Priit Raudsepp
Tuuve Tiivel
Elvira Tulvik
Madis Uusorg
maksuoigus@advokatuur.ee

 

Tööõiguse komisjon

Tööõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine tööõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) tööõiguse valdkonnas õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) oma algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine oma algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine Advokatuuri juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) Advokatuuri juhatuse ülesandel Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Anne Värvimann - esimees
Pirkko-Liis Harkmaa
Kristi Relvik
Rando Maisvee
Karina Paatsi
Anu Kirss
Katrin Sarap
Kristi Sild
Hanna Pahk
toooigus@advokatuur.ee

 

Konkurentsiõiguse komisjon

Konkurentsiõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine konkurentsiõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) konkurentsiõiguse valdkonnas õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) oma algatusel või Advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine oma algatusel või Advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine Advokatuuri juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) Advokatuuri juhatuse ülesandel Advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Tanel Kalaus - esimees
Rene Frolov
Triinu Järviste
Piibe Lehtsaar
Mari Matjus
Martin Mäesalu
Martin Männik
Margus Reiland
Elo Tamm
konkurentsioigus@advokatuur.ee

 

Haldusõiguse komisjon

Haldusõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Komisjoni ülesanneteks on:

1) haldusõiguse valdkonnas õigusloome ja -praktika analüüsimine või analüüsimise korraldamine ning ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks;

2) oma algatusel või advokatuuri organite taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvalt õigusaktide eelnõude analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine;

3) hinnangute andmine oma algatusel või advokatuuri organite või liikmete taotlusel komisjoni eesmärgist lähtuvates küsimustes;

4) abi osutamine advokatuuri juhatusele komisjoni eesmärgist lähtuvates või sellega seonduvates küsimustes;

5) advokatuuri juhatuse ülesandel advokatuuri esindamine komisjoni tegevusvaldkondi puudutavates küsimustes;

6) komisjoni eesmärgi ja ülesannetega seotud ühekordsete ülesannete täitmine.


Liikmed:
Ene Soop - esimees
Triin Biesinger
Silja Holsmer
Indrek Kukk
Kaupo Lepasepp
Jaana Nõgisto
Toomas Pikamäe
Triin Kaurov
Martin Triipan
haldusoigus@advokatuur.ee