AKT

Advokaadibürood, kellele on väljastatud Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus, leiad siit: https://www.advokatuur.ee/est/advokatuur/akt/akt-burood


Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus (edaspidi lühendatult AKT) on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatav tunnustus kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos.

AKT-i eesmärk on täiustada ja tõsta advokaadibüroode teenindusstandardit. Lisaeesmärgiks on propageerida advokaadibüroo klienditeeninduse jätkusuutlikku arendamist, tõstes esile kolme võtmevaldkonda klientide heaolu tagamisel:

•             korrektne advokaadibüroo pidamine ja asjaajamine;

•             kvaliteetse õigusteenuse osutamist soodustava töökeskkonna loomine;

•             teeninduslahenduste uuenduslikkus ning jätkusuutlik arendamine, kliendisuhete kohane loomine ja hoidmine.

AKT-i väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete. AKT-i taotlemise ja väljaandmise käigus ei hinnata advokaatide poolt osutatava õigusabi sisu.

AKT-i kehtivusajaks on kolm aastat. Kord aastas saadetakse tunnistust omavale advokaadibüroole kontrollküsimused, millele vastamine on kohustuslik.

AKT-i saanud büroo võib AKT-i logo kasutada oma kodulehel, muudel infokandjatel ning turunduslikes materjalides.

AKT-i taotlemine on kõigile advokaadibüroodele vabatahtlik.


Kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja väljastamise kord

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse taotlemise ja väljastamise korra muudatuste seletuskiri

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse saamise taotlus

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse küsimustik

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse kontrollküsimused