Aasta advokaat

Aunimetuse aasta advokaat statuut on kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 08.04.2014. a otsusega.

Aunimetuse aasta advokaat andmise eesmärgiks on tunnustada advokaatide kõrgetasemelist kutsetööd ja osalemist Eesti avalikus elus, millega kaasneb advokaadi elukutse tutvustamine ja propageerimine.

Juhatuse otsus aunimetuse andmise kohta tehakse teatavaks ja aunimetus antakse pidulikult üle advokatuuri korralisel üldkogul. Kui aunimetuse andmise otsus langeb advokatuuri juubeliaastale, tehakse vastav otsus teatavaks ja antakse aunimetus üle pidulikult advokatuuri juubelit tähistaval põhiüritusel (juubeliaktus, -kontsert, vm).

Juubeliaastal taastati tiitli aasta advokaat väljaandmine ning esimesed tiitlid anti välja advokatuuri pidulikul juubelivastuvõtul Estonia Kontserdisaalis.

Aunimetus anti 2014. aastal välja kolmes kategoorias:
·         organisatsiooni ehk advokatuuri kategooria – laureaat vandeadvokaat Urmas Ustav;
·         kutsetegevuse ehk nn klassikalise advokaaditöö kategooria – laureaat vandeadvokaat Anti Aasmaa;
·         ühiskondliku- ja vabatahtliku tegevuse kategooria – laureaat vandeadvokaat Ene Ahas
 

Aunimetus anti 2015. aastal välja kolmes kategoorias:
·         organisatsiooni ehk advokatuuri kategooria – laureaat vandeadvokaat Karin Madisson;
·         kutsetegevuse ehk nn klassikalise advokaaditöö kategooria – laureaat vandeadvokaat Küllike Namm;
·         ühiskondliku- ja vabatahtliku tegevuse kategooria – laureaat vandeadvokaat Martin Tamme.
 

Aunimetus anti 2016. aastal välja kolmes kategoorias:
·         organisatsiooni ehk advokatuuri kategooria – laureaat emeriitadvokaat Kaido Pihlakas;
·         kutsetegevuse ehk nn klassikalise advokaaditöö kategooria – laureaat vandeadvokaat Gerli Kilusk;
·         ühiskondliku- ja vabatahtliku tegevuse kategooria – laureaat vandeadvokaat Elise Vasamäe.
 

Aunimetus anti 2017. aastal välja kolmes kategoorias:
·         kutsetegevuse kategoorias  – laureaat vandeadvokaat Paul Keres;
·         vabatahtliku tegevuse kategoorias  – laureaat vandeadvokaadi vanemabi Helen-Lumelille Tomberg;
·         ühiskondliku tegevuse kategoorias  – laureaat vandeadvokaat Jüri Raidla. 

Aunimetus anti 2018. aastal välja kahes kategoorias kolmele advokaadile: 

-        kutsetegevuse kategoorias - laureaadid vandeadvokaadid Kristina Suvalova ja Martin Triipan;
-        organisatsiooni kategoorias - laureaat vandeadvokaat Madis Päts. 

Nimi
Aasta advokaat statuut_19.05.2015.pdf